לקבלת החזרי מע"מ במהירות ולחתימה דיגיטלית לקובץ 874
טפסי הצטרפות שרותי מיסוי למושב


כרטיס עבודה בקובץ word
כרטיס עבודה למילוי


קישור לטפסים ממלכתיים


רכב, דירה, שכירות, מכר, עבודה
טפסים חיוניים בנושאים שונים


טפסים בטוח לאומי


חוזים ומסמכים להורדה והדפסה


מאגר טפסים ממשלתי (כולל טופס 101 לעובדים)


אתר – מס ערך מוסף כולל טפסים


טופס שמעבירים לבנק על מנת לקבל אישורי יתרה להצהרת הון
טופס לבנק עבור הצהרת הון


למלא הטופס ולהחתים הבנק
טופס הוראת קבע לתשלום ליער


לנוסעים לחו"ל - טופס למילוי לרשום הנסיעה בהוצאות העסק
טופס למילוי נסיעה לחו"ל


הסכם המנסה לבטל יחסי עובד - מעביד בין קבלן ללקוח
הסכם בין קבלן ללקוח


למייצג שלנו יש סמכות לשנות או לבטל את המקדמות. זה טופס אליו.
בקשה לשינוי אחוז מקדמות לפי מחזור


מכאן ניתן להכנס ולהפיק טפסים ישירות מאתרי הממשלה.
קישורים לטפסים באתרי ממשל


לעובד/ת משק בית ניתן לדווח ולשלם ללא תלוש שכר, לב.לאומי
טופס בקשת שובר לעובד/ת משק בית


בטופס זה מדווחים לנו על הרכבים הקיימים והאחוז לקיזוז המע"מ מההוצאות. מלא,בעיקר,חלקי
שימוש ברכב - הצהרה למע"מ


אנו מבקשים מלקוחותינו לתת לנו משוב - פיטבק, בעזרת טופס זה
טופס משוב ללקוחות יער


תשלום ליער צפון בע"מ באמצעות כרטיס אשראי. (מחייב עמלה 2.9%)
טופס תשלום בכרטיס אשראי


למקבלים החזרים דרך שרותי מיסוי למושב - טופס לשינוי
טופס לשינוי חשבון להחזרי מע"מ


טופס 101 בתכנת אקרובט. למלא את שני הדפים, להחתים העובד
טופס 101 לעובד חדש


כהתגוננות בפני עיקול, במידה ומסמך זה נחתם לפני הטלת העיקול ניתן להעביר הזכות לאחר
המחאת זכות


טופס בתכנת אקרובט לפתיחת תיק עוסק מורשה במס ערך מוסף
בקשה להרשם כעוסק מורשה


ללא מילוי הטופס יוכל מע"מ לפסול את החזרי המע"מ.
טופס 878 קניות מהרשות הפלסטינאית


הודעת מעביד לעובד על פירוט תנאי עבודתו כנדרש ע"י החוק.
הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה