פקחי הגירה אינם רשאים להיכנס למגורי עובדים זרים ללא נוכחות והסכמת העובדים.
פקחי הגירה מניעת כניסתם


מה עושים מול תביעות
תביעות תאילנדים עוזבים


דברי הסבר של עו"ד חגי הראל
דף מידע עזיבת תאילנדים


הסכם משפטי מול תאילנדי עוזב
הסכם משפטי מול תאילנדי עוזב


עקב תביעות תאילנדים חשוב להחתים אותו לפני עזיבתו !!!
טופס העדר תביעות - עובד זר


זו שאלה משפטית שטרם התבררה, כנסו לקבלת המלצות.
היטל עובד זר האם באמת חובה ?


עובדים זרים באריזת תמרים האישום בוטל.
זיכוי של כנרת מהעסקה שלא כחוק


פסק דין המזכה מעסיק תאילנדים שהואשם שניכה לעובדים עבור טלפון וצרכניה בנגוד לרצונם.
פסק דין זיכוי חקלאי מניכוי מתאילנדים


פס"ד המתיר פשרה בסכום הקנס המנהלי בסמכות בית המשפט
אפשרית פשרה בקנס מנהלי


מורה נבוכים והוראות
העסקת עובדים זרים


כדאי להחתים העובד לקראת עזיבתו ולאחר הסכם איתו.
טופס היעדר תביעות מתאילנדי


בכל תשלום כספי תאילנדי, להחתים אותו על טופס זה !
טופס להחתמת עובד זר - מקדמה


שכר מינימום החל מ 1.4.07


רכוז טפסים לתאילנדים


סתירה מוחלטת בין נכויים מס הכנסה לבין משרד התעסוקה
העסקת זרים - מילכוד 22


הצעת תשובה להזמנה לחקירה בגין חשד להעסקה שלא כדין
תשובה להזמנה לחקירה


פריאר מי שלא נתן 2.25 נקודות !
עדכון נקודות לעובדים זרים 2006


כל הפריירים שלא נתנו 2.25 נקודות יכולים לחלום על החזר.
נקודות זיכוי לעובדים זרים


2.25 נקודות זכוי אושרו 11/11/04


ללקוחות יער אפשרות העברות שקל למט"ח ומט"ח לשקל
העברת כסף לחו"ל ומחו"ל


איגרת לחקלאי-עובדים זרים


נציב מס הכנסה לשעבר, דורון לוי: נציבות מס הכנסה פועלת בנושא מיסוי העובדים הזרים בניגוד לחוק


עדכון ממס הכנסה 16.11.03 זו הפרשנות שלהם.
התרת הוצאות שהייה למומחי חוץ


נקודות זיכוי בגין תושבות לעובדים זרים
חוות דעת נציב לשעבר דורון לוי


פרוט הערעור לעליון על פסיקת המחוזי בעניין הנחות ספר לע.זרים
ערעור לעליון להנחת ספר עובדים זרים


מ 1.7.2003 מתבטלות נק' הזיכוי ומוטל היטל 8% כמס מעסיקים
מיסוי עובדים זרים - עדכון


פרשנות יער הנה"ח לאופן עריכת שכר לעובדים זרים מ 1.03
שכר עובדים זרים מ 01.01.03


נתבקשתי לחוות את דעתי בכל הנוגע לזכאותם של העובדים הזרים להטבות מס אותן זכאים לקבל תושבים ביישובי גבול הצפון.
חוות דעת משפטית להנחת ספר ע.זרים


קיימת התארגנות מעבידים להתגוננות משפטית מול מס הכנסה לגבי הנחות ספר שניתנו לעובדים זרים שהתגוררו יותר משנה באזור
הנחת ספר לעובדים זרים


מה כדאי שיהיה מוכן לקראת ביקורת מס הכנסה שמטרתה גביית מס נוסף מהמעביד על כל תאילנדי
בקורת נכויים - שכר תאילנדים


הצעת תשובה להזמנה לחקירה בגין חשד להעסקה שלא כדין
תשובה להזמנה לחקירה