שיעור המע"מ יועלה ל 18%- החל מיום ה 2- ביוני 2013
פירוט משמעויות העלאת שיעור המע"מ


שינוי בשיעור המע"מ מ-17% ל-18% - הנחיות, הבהרות ותשובות שאלות נפוצות


הישבון בלו על הסולר ודלקים אחרים - דגשים לדיווח
עדכון החזרי בלו 5.13


קישור לאתר מע"מ


טופס פנימי ליער להגשת תביעת החזר בלו על צריכת סולר.
טופס למילוי החזר בלו לסולר


להחזרי מע"מ ולחתימה דיגיטלית לקבצי 874 מע"מ
טפסי הצטרפות לשרותי מיסוי למושב


מע"מ מאשר החזר רק עד תקרה
תקרות להחזרי בלו על סולר


הסדרי בלו מתוך אתר מעמ


שיעורי הבלו על הדלק בשקלים