על מנת שהוצאות הרכב יוכרו לפי השימוש העסקי בפועל ולא רק 45% לפי מס הכנסה, אפשר דרך יער לחבר מתקן לרישום הנסיעות.
יומן נסיעות רכב - פוינטר


מהפכה בתחום ההכרה בהוצאות רכב
יומן רכב ממוחשב – לחישוב שווי רכב צמוד


מס הכנסה הגיע להסכם פרטני עם עובדי רפא"ל המשליך על כולנו לטובה.
תקדים שווי רכב עובדי רפא"ל


למלא הטופס ולהחתים את הבנק
טופס הוראת קבע לתשלום


מהפכה בהכרה בהוצאות ושווי הרכב


כיצד תשלם פחות מס על שווי רכב צמוד?