יזמים רבים מוכנים לייצר חשמל סולארי במחיר לצרכן של היום


יצור חשמל סולארי לצריכה עצמית בשיטת מונה נטו - עדכונים
יצור חשמל סולארי לצריכה עצמית


מסלולי בחירה למיסוי מערכות קטנות 4-16.5 קילוואט
מיסוי מערכות 4-16.5 קילוואט


מה כדאי בתכנון מס למערכת סולארית עסקית 50 קילוואט +
תכנון מס למערכת סולארית 50 קילוואט


טופס אקס-אל בו ניתן להכניס משתנים לקבל תוצאה בתשואה שנתית לכסף המושקע.
מחשבון כדאיות השקעה במערכת


בשלושת השנים האחרונות, פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן "רשות החשמל"),
מספר הסדרות ליצור חשמל סולארי לפי גודל המערכת המותקן על פי החלוקה לקבוצות שלהלן:
תעריפי מכסות חשמל מ 2012


אנחנו מנהלים קובץ מעקב לתפוקה בקילו-ואט למערכות פעילות בארץ מצפון הארץ ועד לדרומה כולל כמה מערכות בחו"ל להשוואה.

מעקב תפוקת מערכות ארצי.


כל מי שמעוניין לקבל דו"ח השוואתי בין המערכות השונות הפועלות.
תראה לי את שלך למעקב


מחירים מינואר 2009
עדכון מחירי חשמל ממשלתי


הסכם הצטרפות להסדר מתקנים פוטו- וולטאים
דוגמת הסכם מול חברת חשמל


מצגת לגבי מערכות סולאריות
מיסוי ירוק - מצגת


תחשיב כדאיות למערכות סולאריות
מצגת משקי תעשיות אנרגיה