יער צפון בע"מ, בני יהודה

    04-6762466  . טל
פקס: 6762632-04
סלקום: 052-8515300
yaar@yaar.biz :דואר אלקטרוניהקשר עם לקוחות יער הנהלת חשבונות בפרט, ועם תושבי הגולן בכלל, מאד חשוב לנו ואנו יכולים להפיק ממנו רבות

באתר קיימים דפי משוב אחדים, באמצעותם חשוב לנו לקבל משוב מלקוחותינו על מנת שנוכל לתקן את הטעון תיקון ולשמר את הטעון שימור גם בנושא הקהילה בגולן. חשובה לנו מאד השתתפות ערה של תושבים, על מנת שנוכל יחד להזיז משהו במועצה האזורית

אשמח לשים באתר רשימות וכתבות של תושבים (בקבצי וורד) במדור: "העיתון של דורון" באתר, כך שכל אחד יוכל להביא את דבריו

 


:חיפוש מהיר באתר